key

Retssager & Voldgifter

Németh Sigetty er et af landets førende proceskontorer. Som proceskontor er vi højt specialiseret. Vi har i en lang årrække rådgivet i og ført en betydelig del af de mest komplekse rets- og voldgiftssager i Danmark. 

  • Németh Sigetty er specialiseret i at bistå klienter inden for alle grene af juridisk konfliktløsning, uanset retsinstans
  • Németh Sigetty har særlig erfaring og fokus på førelse af erhvervsretlige sager ved landets øverste domstole samt nationale og internationale voldgiftsretter
  • Németh Sigetty er et af de førende kontorer indenfor massesøgsmål i Danmark
  • Németh Sigetty har omfattende erfaring med straffesager, herunder beneficerede sager – særligt vedrørende sager om økonomisk kriminalitet